Načrtovanje in montaža sistema 48V (STANDARD, SMART in SLIM)

Priklop na 230V

Vsi trije tračni sistemi delujejo na nizki napetosti 48V, zato za priklop na hišno napetost 230V uporabljajo napajalnik, ki napetost 230V pretvori v napetost 48V, ki je primerna za napajanje reflektorjev in svetil v tračnici.


Kompatibilnost med sistemi

Sistema STANDARD in SMART uporabljata enako tračnico in imata enak izgled in barvo, zato je mogoče komponente med sistemoma kombinirati in jih uporabljati skupaj. Komponente v sistemu SLIM so dimenzijsko manjše, zato jih je mogoče kombinirati samo s komponentami enakega sistema.

Tračnica STANDARD in SMART
Tračnica SLIM

Izbira napajalnika

Pri izbiri napajalnika je za daljšo življenjsko dobo in čimbolj stabilno delovanje pomebno, da obremenitev napajalnika ni večja kot njegove 90% zmogljivosti. Obremenitev izračunamo tako, da seštejemo moči vseh reflektorjev in svetil, ki bodo priklopljene nanj.


Kaj pa če je poraba vseh reflektorjev in svetil na liniji višja od zmogljivosti napajalnika?

POMEMBNO! Na isti liniji je lahko priklopljen samo en napajalnik. V primeru, da na isto linijo povežete dva ali več napajalnikov, sistem ne bo deloval pravilno, saj zaporedna ali vzporedna vezava večih napajalnikov v praksi ni mogoča.

V tem primeru je potrebno linijo, kljub temu, da lahko izgleda kot ena sama linija, električno ločiti na več segmentov, ki med seboj niso povezani s spojko. Vsakega od teh segmentov je potrebno napajati z drugim napajalnikom, na način, da obremenitev vsakega od teh napajalnikov ne presega njegove zmogljivosti.


Omejitve glede dolžine tračnice

Ker sistem deluje na napetosti 48V, padec napetosti v praksi ni problematičen tako zelo kot pri napetostih 12V ali 24V. Omejitev glede največje dolžine linije je tako 50m.


Dolžina in število komponent

Pri načrtovanju sistemov 48V je pomembno, da smo pozorni na dolžino posameznih komponent, saj se hitro lahko zgodi, da nanjo pozabimo. Komponente se v tračnico vstavljajo iz vrha, zato je pomebno, da prej predvidimo skupno dolžino vseh komponent, da je vgradnja sploh mogoča. V razpredelnici si lahko ogledate dolžine posameznih komponent.

Tip modula Dolžina
STANDARD spojka za vezje 160mm
STANDARD napajalnik 100W 300mm
STANDARD napajalnik 200W 360mm
STANDARD reflektor 7W 140mm
STANDARD reflektor 12W 140mm
STANDARD WIDE svetilka 10W 320mm
STANDARD WIDE svetilka 20W 620mm
STANDARD SPOT svetilka 10W 260mm
STANDARD SPOT svetilka 24W 460mm
STANDARD NAST. SPOT svetilka 12W 260mm
STANDARD NAST. SPOT svetilka 24W 460mm
Tip modula Dolžina
SMART spojka za vezje 160mm
SMART napajalnik 100W 300mm
SMART napajalnik 200W 360mm
SMART reflektor 6W 140mm
SMART reflektor 12W 140mm
SMART WIDE svetilka 12W 320mm
SMART WIDE svetilka 24W 620mm
SMART SPOT svetilka 10W 260mm
SMART SPOT svetilka 20W 460mm
SMART NAST. SPOT svetilka 10W 260mm
SMART NAST. SPOT svetilka 20W 460mm
Tip modula Dolžina
SLIM spojka za vezje 150mm
SLIM napajalnik 100W 400mm
SLIM napajalnik 200W 500mm
SLIM reflektor 6W 150mm
SLIM reflektor 12W 150mm
SLIM WIDE svetilka 6W 150mm
SLIM WIDE svetilka 12W 280mm
SLIM SPOT svetilka 6W 150mm
SLIM SPOT svetilka 12W 280mm

Rezanje tračnic

Tračnice so v celoti narejene iz kovine, zato jih na točno mero lahko odrežemo z žago za kovino. Priporočljivo je uporabiti žago s čimbolj finimi zobci.


Spajanje tračnic

Tračnice je mogoče spajati s posebnimi spojkami, ki jih lahko najdete v naši ponudbi. Za spajanje dveh ravnih kosov tračnic potrebujete dva različni spojki: spojko za vezje in spojko za tračnico. Obe je potrebno naročiti posebej.

Spojka za vezje STANDARD/SMART
Spojka za tračnice STANDARD/SMART
Spojka za vezje SLIM
Spojka za tračnice SLIM

Pritrjevanje tračnice

Tračnica je lahko položena horizontalno na strop ali vertikalno na steno. Pri direktni montaži je potrebno naprej prevrtati notranjost tračnice, tračnica pa se nato direktno pritrdi v površino z vijaki. Vijaki za direktno montažo niso priloženi. Sistem je priporočljivo najprej sestaviti in šele nato fiksirati na strop/steno.


Pritrjevanje kompleksnejših sistemov

Ker se spojka za spajanje dveh tračnic lahko z vijaki pritrdi samo iz zgornje strani, je montaža spojke na način, ko je tračnica že montirana na površini, nemogoča. Zato se v primeru kompleksnejših sistemov tračnice polagajo s spojko, fiksirano samo ne eni tračnici. Na drugi tračnici se ne pritrdi z vijakom, ampak samo z vstavljanjem. Spojka ne opravlja funkcije nosilnosti, ampak samo skrbi, da sta tračnici poravnani.