Razporeditev LED razsvetljave v poslovnih prostorih

Ena najtežjih odločitev pred nakupom LED razsvetljave je, koliko LED svetilk potrebujemo v prostoru. Zato smo na inLED.si pripravili LED kalkulator za izračun svetilnosti. Ta na podlagi tehničnih podatkov LED svetil in standardov svetilnosti izračuna idealno število in moč LED svetil.Svetilnost:Nizka Srednja Visoka
Barva sten:Svetla Temna

Kalkulacija temelji na predpostavki, da so LED svetila po prostoru razporejena čimbolj enakomerno, pri višini stropa 2.5-3.0m. Pri višjem stropu je potrebno upoštevati večjo izgubo svetlobe zaradi višine. Kalkulacija daje okvirno oceno potrebne LED razsvetljave, za točen izračun svetilnosti pri zahtevnejših projektih se obrnite na projektanta, specializiranega za razsvetljavo.
*Pri izračunu je upoštevano, da LED svetilka gori v povprečju 8 ur na dan v obdobju 365 dni. V izračunu je upoštevana cena električne energije 0,07€/kWh.

Teorija

Za vse, ki vas zanima kako LED kalkulator deluje, imamo pripravljeno podrobno razlago. Najprej pa začnimo z nekaj osnovnimi pojmi.

SVETLOBNI TOK – LUMEN - lm
V specifikacijah vsake LED svetilke najdemo podatek o svetlobnem toku, ki ga merimo z lumni (lm). Svetlobni tok je celotna svetloba, ki jo oddaja LED svetilka. Večja kot je ta številka, več svetlobe oddaja LED svetilka.

OSVETLJENOST – LUKS - lx
Osvetlitev prostora merimo z luksi. Ta podatek nam pove, koliko lumnov prejme posamezen kvadratni meter osvetljene površine. Medtem ko je svetlobni tok (lumni) pri vsaki LED svetilki enaki, se osvetljenost (luksi) manjšajo, ko se oddaljujemo od svetilke.
Primer: LED svetilka montirana na 2.5m višine nam na pisalni mizi na višini 80cm nudi 500 luxov svetlobe. Če to isto LED svetilko montiramo na 5m višine, pa bomo na delovni mizi imeli samo 200 luksov. Za to je pri načrtovanju LED razsvetljave potrebno upoštevati tudi višino. LED kalkulator v članku upošteva višino stropa 2.5-3.0m.

1. KORAK – Koliko svetlobe sploh potrebujemo?
Pri načrtovanju LED razsvetljave se moramo najprej vprašati, koliko svetlobe v luksih potrebujemo v našem prostoru. V spodnji tabeli so prikazani standardi, ki se trenutno uporabljajo pri načrtovanju razsvetljave:

Pisarne: 500LUX
Konferenčne sobe in učilnice: 300LUX
Hodniki, stopnišča: 200LUX
Avle, sprejemnice: 150-250LUX
Stranišča, garderobe: 200LUX
Trgovine: 500-1000LUX
Jedilnice: 150LUX
Kuhinje: 500LUX
Garažne hiše: 50-100LUX
Skladišča, arhivi: 100-250LUX
Delavnice: 150-500LUX
Dovozi, nakladalne rampe: 150-200LUX

2. KORAK – Končni izračun
Pri tem koraku moramo najprej izračunati površino prostora, kar naredimo s formulo:
POVRŠINA = DOLŽINA * ŠIRINA

Nato površino pomnožimo z željeno osvetljenostjo prostora, da dobimo celoten svetlobni tok, ki ga mora oddajati celotna LED razsvetljava v našem prostoru: CELOTEN SVETLOBNI TOK = POVRŠINA * OSVETLJENOST

V zadnjem koraku pa lahko končno določimo število svetil. Celoten svetlobni tok delimo s svetlobnim tokom posamezne LED svetilke. Svetlobni tok LED svetilke najdemo v tehničnih podatkih posamezne LED svetilke.
ŠTEVILO LED SVETIL = CELOTEN SVETLOBNI TOK / SVETLOBNI TOK POSAMEZNE LED SVETILKE
Povezava do foruma o svetilih Povezava do foruma o stropnih svetilih