Top vprašanja glede LED panelov

1. Ali lahko več LED panelov zvežem na en sam napajalnik?

Ne. Napajalniki LED panelov delujejo na principu konstantnega toka, kar pomeni, da vsak LED panel od napajalnika prejme samo toliko toka, kolikor ga potrebuje. Zato je na vsak napajalnik možno povezati samo en LED panel, vezava več LED panelov na isti napajalnik pa ni mogoča. V kolikor se LED panel poveže z napajalnikom za LED trak, ali z napajalnikom drugačnega tipa LED panela, lahko takšna vezava uniči LED panel ali napajalnik.

2. Ali se lahko LED paneli montirajo na poševnih/vertikalnih delih stropa ali stene?

Da. LED paneli niso občutljivi na tresljaje, premikanje ali obračanje. Zato se lahko montirajo vodoravno na stropu, horizontalno na steni, ali poševni na stropovih v mansardah.

3. Glede nato, da LED paneli nimajo možnosti menjave žarnice, obstajajo rezervni deli?

LED paneli imajo za razliko od LED in drugih žarnic daljšo življensko dobo, saj sta napajalnik in LED panel ločena in se zato medsebojno ne segrevata. Poleg tega so LED paneli za razliko od LED žarnic kovinski, zato LED diode delujejo na nižji temperature, kar spet podaljša življensko dobo LED diod. Od rezervnih delov za LED panelov imamo v naši ponudbi samo napajalnike, ti so krivec odpovedi LED panelov v približno 90% primerov.

4. Na istem stropu bo razporejeno X število LED panelov. Kako jih med sabo povežem?

Pri vezavi več LED panelov na isti vir napetosti, je potrebno uporabiti vzporedno vezavo. Pri vzporedni vezavi se do vsakega LED panela v vezavi pripeljeta fazni (L) in nevtralni (N) vodnik, prikaz na sliki spodaj. Za povezovanje je najlažje uporabiti klasične sponke z vijakom. Povezovanje LED panelov na istem stropu

5. Ali se lahko uporabljajo zunaj?

LED paneli nimajo vodoodporne zaščite, zato se lahko zunaj uporabljajo samo pod streho. Zračna vlaga in temperatura jim ne škodita, zato se lahko uporabijo za razsvetljavo raznih napuščev, nadstreškov in teras. V kopalnici pa morajo biti vsa LED svetila, ki nimajo vodoodporne zaščite, montirana vsaj 0.60m stran od vira vode, gledano s tlorisa.

6. Ali se lahko zatemnjujejo?

Ne. Žal nobeden od tipov LED panelov (Basic/Standard/ProCOLOR) iz naše ponudbe nima možnosti zatemnjevanja. Povežejo se lahko samo na navadna stikala, pri vezavi na zatemnilno (dimmer) stikalo pa lahko pride do okvare LED panela ali zatemnilnega (dimmer) stikala.