Tabela kompatibilnosti ALU profilov s posameznimi komponentami